Informace

V sekci "Členství" naleznete přehledný formulář sloužící k přidávání nových záznamů. Turnaje pak řeší stejnojmenná sekce. Ze sekce "Filtrovat" se po odeslání filtrujícího formuláře dostanete ke stejnému dialogu, jako z nabídky "Spravovat", avšak zde můžete zvolit jen některé záznamy ke správě - vyfiltrujete je. Budete-li fitrovat vkové rozpětí, pak berte na vědomí, že věk se počítá od nejbližšího turnaje. Kliknutím na nabídku "Spravovat" se tedy dostanete do dialogu spravujícího všechny záznamy. Nezávisle na tom, z jaké nabídky se ke spravujícímu dialogu dostanete, vězte, že tento dialog stojí zcela mimo ostatní sekce. Proto je svou přítomností vůbec neovlivňuje, pročež jej můžete spouštět a vypínat bez obav ze ztráty dat. Hodí se to kupříkladu, když si chcete ze sekce "Filtry" zprvu prohlédnout všechny knihy a teprve až poté zvolit nějaký filtr.